Brontechniek

Het doel van Schipper Brontechniek is om ervoor te zorgen dat waterbedrijven zorgeloos het schoonste drinkwater kunnen leveren. Daar maken wij ons hard voor. Als waterbedrijf staat u midden in de maatschappij en bent u deels verantwoordelijk voor de gezondheid van uw klanten. De mens bestaat voor 70% uit water en schoon drinkwater is misschien wel de meest essentiële voorwaarde voor een gezond leven. Schipper Brontechniek begrijpt dat als geen ander.

Wij hebben jarenlange ervaring met alle werkzaamheden rondom pompputten in heel Nederland. Meer dan twintig jaar zelfs. Van het bouwen en aanleggen van nieuwe pompputten, tot het onderhouden, regenereren en reviseren van bestaande putten, wij hebben al die werkzaamheden ontzettend vaak verricht voor verschillende opdrachtgevers.

De mens bestaat voor 70% uit water en schoon drinkwater is misschien wel de meest essentiële voorwaarde voor een gezond leven. Wij begrijpen dat als geen ander.

Afbeelding Schipper Brontechniek Brontechniek

Schipper Brontechniek verdeelt haar werkzaamheden in de volgende categorieën:

  • Reiniging. Het gaat hierbij om het reinigen van het filter en andere delen van de pompput. Opgebouwde vervuiling kan de levensduur van de pompput aanzienlijk verkorten en wij willen dit graag voorkomen.
  • Regeneratie. Het zover mogelijk terugbrengen van het specifiek debiet tot de nieuwwaarde van de waterwinput. Wij proberen pompputten weer als nieuw te laten functioneren, zodat vervanging simpelweg niet nodig is.
  • Onderhoud. Wij reviseren installaties in en rondom waterwinputten. Deze installaties leveren intensief werk en hebben het soms zwaar te voortduren. Preventief onderhoud en revisie van onderdelen kunnen hierbij de levensduur van de complete installatie verlengen.
  • Nieuwbouw. Naast de onderhoudswerkzaamheden leggen we ook nieuwe installaties aan voor grondwaterwinning. Ook ontwikkelen we nieuwe bronnen. Bij deze werkzaamheden streven wij naar maximale capaciteit en onverstoorde boring.
  • Amoveren. Hierbij gaat het om het verwijderen van de installatie en het dempen van de pompput, zodat de onderliggende aquifer afgesloten wordt.


Bij alle werkzaamheden rondom brontechniek streven we naar het verlengen van de levensduur en het maximaliseren van de efficiëntie van de pompput. Bij amoveren is natuurlijk het tegenovergestelde het geval, maar hierbij wordt de levensduur van de locatie (omringende winning of aquifer) verlengd. We streven naar duurzaamheid en nemen onze verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Afbeelding Schipper Brontechniek Brontechniek

Iedere opdrachtgever is uniek en ieder project is dat vanzelfsprekend ook. Wij zijn ons daarvan bewust. Wij werken vanuit een visie, maar niet vanuit een standaard draaiboek. Nee, daarmee zouden wij onze opdrachtgevers tekort doen.

Wij werken vanuit een visie, maar niet vanuit een standaard draaiboek. Daarmee zouden wij onze opdrachtgevers tekort doen.

 

Elke werkopdracht wordt voorbereid vanuit onze bedrijfslocatie in Almelo. Na goedkeuring door onze opdrachtgever wordt onze aanbieding per pompput omgezet in een project met bijbehorende specifieke documentatie. In de projectmap, die altijd op locatie aanwezig is, bevindt zich een puttekening, een summier werkplan, werkbladen voor notatie van de noodzakelijke meetgegevens en aantekeningen. Ook bevat elk werkplan telefoonnummers en adresgegevens van nabije veiligheidsdiensten in geval van een calamiteit.

De gehele overeengekomen behandeling wordt middels de projectmap van de projectleider op de uitvoerders overgebracht en tijdens de behandeling door de monteurs ter plekke in logboekvorm genoteerd. Vanuit het logboek wordt na de behandeling de uitgebreide rapportage opgesteld.

Op basis van de werkopdracht, puttekening of inspectie op locatie, worden zorgvuldig de juiste onderdelen geselecteerd. Ons materiaal is erop ingericht dat alle benodigdheden voor een project in één transportbeweging naar de betreffende locatie kan worden gebracht. De voorbereidingstijd wordt mede hierdoor verkort tot het minimum.

Afbeelding Schipper Brontechniek Brontechniek

MVO

Milieuzorg is voor ons erg belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat onze werklocatie vanwege de bron altijd kwetsbaar is voor verontreiniging. Veilig en schoon werken begint daarom al bij ons materieel. Vandaar dat alle units zo risicoloos mogelijk zijn opgebouwd (voldoende vrije werkruimte, afgewerkte kabels en slangen) en tevens, waar nodig, voorzien zijn van lekbakken. Voor aandrijving van de apparaten gebruiken wij bio-olie, die biologisch afbreekbaar is en daardoor bij eventuele calamiteit afgebroken wordt door bacteriën in de bodem, alvorens de olie de aquifers bereikt heeft. Om in geval van een calamiteit snel en efficiënt op te kunnen treden, beschikken onze ploegen over materieel om vervuilde grond af te kunnen voeren, lekkages op te ruimen en te herstellen.

Wij zijn ons ervan bewust dat onze werklocatie vanwege de bron altijd kwetsbaar is voor verontreiniging.

 

Bij het werken met chemicaliën kiezen wij bij voorkeur voor afbreekbare middelen als waterstofperoxide. Wij laten de chemicaliën zo kort mogelijk voor het inbrengen op locatie bezorgen en voeren de lege emballage zo snel mogelijk af. Bij reactieve pompputten en/of kwetsbare locaties bereiden wij de omgeving zo voor dat een eventuele spuiter aan de omgeving zo min mogelijk schade aanricht. Helaas is een spuiter niet altijd te voorkomen, maar de kans erop is zeker te verkleinen met de juiste kennis en middelen. Onze manier van inbrengen en de middelen om in te brengen zijn dan ook zo ontworpen dat wij veilig en schoon kunnen werken.

 

Schipper Brontechniek is ISO-9001- en VCA**-gecertificeerd.