Nieuwbouw

Behalve het boren kunnen wij als Schipper Brontechniek de gehele nieuwbouw van een bron uitvoeren. Na het boren en plaatsen van filter en stijgbuis nemen wij de bron over van het boorbedrijf en beginnen met schoonpompen met oplopend debiet (25 tot 100%), tot de bron helder water geeft bij een vooraf bepaalde ontwerpcapaciteit. Daarna schakelen we over op ‘jutteren plus’, wat inhoudt dat we afwisselend jutteren en afpompen. Al deze handelingen kunnen volautomatisch en toch bewaakt uitgevoerd worden door de geïnstalleerde software.

Afbeelding Schipper Brontechniek Nieuwbouw

Vervolgens gaan we verder met het zogenaamde ‘jutteren+’. Dit houdt in dat we afwisselend gaan jutteren en afpompen.

Na het ‘jutteren plus’ gaan we sectiegewijs afpompen en vervolgens intermitterend afpompen om alle losse vervuiling ook daadwerkelijk uit de omstorting te pompen. Na deze behandelingen kan een chemische ontwikkeling volgen die grotendeels gelijk is aan een regeneratie. Tot slot worden een zandproef en een pompproef en indien gewenst een flowsnelheidsmeting uitgevoerd die bepalen of de ontwikkeling succesvol was en of de bron opgeleverd kan worden.

Schipper Brontechniek is ISO-9001- en VCA**-gecertificeerd.