Regeneratie en onderhoud waterwinput

Voor alle bronnen verzorgen wij regeneratie en onderhoud. Het wisselen van pompen, schoonmaken van pompen, vervangen van stijgleidingen zijn werkzaamheden die afhankelijk van de afmetingen binnen een dag per pompput opgeleverd worden. Indien wenselijk wordt in overleg met opdrachtgever de put aansluitend gereinigd.

Uiteraard wordt bij oplevering een nieuwe puttekening geleverd.

Voor renovatie van stijgleiding of verloop en relining van de hele pompput bepalen wij in overleg met de klant en op basis van tekeningen en praktijk eerst de exacte maatvoering. In onze werkplaats bereiden wij zoveel mogelijk voor om op locatie snel en schoon te kunnen werken. Bij oplevering wordt door ons uiteraard een nieuwe puttekening geleverd.

 

Afbeelding Schipper Brontechniek Regeneratie en onderhoud waterwinput

HD-reiniging

Een HD-reiniging duurt, afhankelijk van diepte van de pomp en lengte van het filter, één tot twee werkdagen. Voorafgaand worden pomp en stijgleiding uitgebouwd en schoongespoten en bij voorkeur bij de pompput schoon opgeslagen (verticaal dan wel horizontaal, indien gedeeld moet worden). Daarna wordt een capaciteitsmeting uitgevoerd en vervolgens wordt de aanwezige filterverstopping verwijderd door het gehele filter en indien nodig ook de stijgbuis te spuiten met een gecentreerde en op waterkracht draaiende spuitkop. Wij spuiten met een druk tot 250 bar met geselecteerde nozzles en een verticale snelheid afgestemd op de mate van vervuiling. Tijdens het HD-spuiten wordt door onze eigen pomp de verstopping afgepompt.

Een HD-reiniging duurt gemiddeld één tot twee dagen. Dit is afhankelijk van de diepte van de pomp en de lengte van het filter.

 

Na het spuiten wordt wederom een capaciteitsmeting uitgevoerd om afpomping, filterweerstand en specifiek debiet te bepalen. Daarna worden pomp en stijgleiding gemonteerd en wordt de bron gespuid. Tot slot wordt de pompput na goedkeuring afgemonteerd en kan deze weer in bedrijf genomen worden.

Afbeelding Schipper Brontechniek Regeneratie en onderhoud waterwinput

Regeneratie

Wij beginnen met het uitbouwen van pomp en stijgleiding en een capaciteitsmeting met eventueel flowsnelheidsmeting. De volgorde hiervan kan gewisseld worden, afhankelijk van de specifieke klantwens. Op basis van de metingen en de puthistorie wordt vervolgens een snelle of uitvoerige HD-reiniging uitgevoerd. Doel van de snelle HD-reiniging is het licht opschudden van het filtergrind zodat de chemicaliën zo goed mogelijk ingebracht kunnen worden tot op de boorgatwand. De uitgebreide HD-reiniging is noodzakelijk als er zich op de filterwand ook verstopping bevindt.

Niet alleen het resultaat van de metingen, maar ook de puthistorie wordt uitvoerig geanalyseerd.

 

Na de HD-reiniging worden sectiegewijs per halve meter van onder naar boven chemicaliën ingebracht. Wij kiezen standaard voor chloorbleekloog of waterstofperoxide plus (12% H2O2, 1% HCl), gebaseerd op het type vervuiling van de bron. Na het sectiegewijs inbrengen wordt het sectieapparaat uitgebouwd en wordt onze jutterkop opgebouwd. Via de jutterkop wordt water ingebracht om de chemicaliën op de juiste plek in de omstorting te krijgen. Met de uitgebreide jutterinstallatie jutteren wij bij voorkeur ‘s nachts waarbij de voortgang op afstand te monitoren en besturen is.

Na het jutteren wordt het gehele filter sectiegewijs afgepompt middels luchtliften en wordt de bodem of zandvang leeggepompt totdat het afpompwater per sectie helder is. Daarna wordt wederom bij voorkeur ‘s nachts intermitterend afgepompt.

Tot slot worden een capaciteitsmeting en eventueel een flowsnelheidsmeting uitgevoerd en wordt de pomp ingebouwd. Daarna wordt de pompput gemonteerd om te spuien, totdat uit monstername bepaald is dat de pompput weer in bedrijf genomen mag worden. Schipper Brontechniek of de opdrachtgever zal dan de bron definitief afmonteren.

Schipper Brontechniek is ISO-9001- en VCA**-gecertificeerd.