Ontwikkeling WKO-bronnen in Eindhoven

Mark Lenters, Technisch Commercieel Medewerker

25 maart 2019

Voor een klant in Eindhoven heeft Schipper Brontechniek een duurzaam bodemenergie systeem ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit één doublet met twee bronnen met elk een capaciteit van 125 m3/u. Deze bronnen werden mechanisch doorontwikkeld voor warmte en koude opslag.

Ontwikkeling

De bronnen zijn ca. 80 meter diep en werden mechanisch doorontwikkeld voor warmte en koude opslag (WKO). Het ontwikkelen bestond o.a. uit:

  • schoonpompen met opvoerend debiet
  • jutteren in combinatie met intermitterend pompen
  • sectiepompen (met speciaal ontwikkelde onderwaterpomp)
  • intermitterend pompen
  • flowsnelheidsmeting over het gehele filtertraject
  • twee uur durende pompproef om de verlaging te bepalen
  • één uur durende stopproef om recovery te meten

 

De bron is in samenwerking met een onafhankelijk adviesbureau beoordeeld op capaciteit, zand- en slibhoudendheid (MFI-meting). Het oordeel was uiteraard positief; de bron leverde een capaciteit die de verwachting overtrof. Deze werkzaamheden konden snel en efficiënt worden uitgevoerd, omdat alle systemen op afstand bedienbaar zijn.